ШКОЛА МАТЕМАТИКЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ


  Школа математике за младе таленте намењена је ученицима од 3. до 6. разреда, који имају интересовања за математику и постижу одличне резултате из ове области. Програм Школе математике је програм додатне наставе и представља добру припрему за такмичења ученика из математике, као и за ученике који желе да сазнају нешто више. Настава почиње сваке године почетком октобра, и одржава се суботом континуирано током школске године са фондом од 44 школска часа. Са ученицима раде професори математике чији ученици постижу надпросечне резултате у настави и на такмичењима.