ПРОГРАМ ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ ОД 7. РАЗРЕДА ОШ ДО 4. РАЗРЕДА СШ


  Регионални центар за таленте Београд 1 – Земун, пружа могућности надареним ученицима 7. и 8. разреда и ученицима средњих школа, који у редовној настави, додатној настави и слободним активностима постижу запажене резултате, за напредовање у области за коју имају посебан афинитет.

  Центар организује рад са надаренима ученицима из следећих области: математике, физике, хемије, биологије, географије, историје, српског језика, енглеског језика, руског језика, информатике, социологије, психологије и других природних и друштвених наука.

  Циљ програма за надарене ученике Центра је развијање стваралачких потенцијала ученика, подстицање креативности и оспособљавање ученика за коришћење стручне и научне литературе. Поред увођења ученика у богатство света науке кроз израду истраживачких пројеката и упознавања са научним методама истраживања, ученици развијају и своје вештине презентовања и размене идеја кроз стручне презентације, изложбе и такмичарске смотре радова. Учествовањем у раду Центра ученик стиче нова знања учећи од најбољих професора и стручњака. Такође, стиче нове пријатеље блиске по интересовањима и способностима. Касније лакше уписује жељени факултет и остварује право на различите стипендије.

  Едукација се одвија континуирано током целе школске године и то путем наставе из одговарајуће одабране области (углавном суботом), менторског рада на изради истраживачких радова, као и кроз разне семинаре, предавања и друге облике рада. Са надареним ученицима раде еминентни стручњаци из одабраних научних области, а ученици имају прилику да своје истраживачке радове израђују на факултетима, институтима, у привредним организацијама, основним и средњим школама и у самом Центру.

  На крају сваке године, стечена знања и истраживачке радове ученици презентују на Регионалној и Републичкој такмичарској смотри по научним дисциплинама и областима и смотри истраживачких радова талената.

  КАКО ПОСТАТИ ЧЛАН ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ  Члан Центра ученик постаје уколико има натпросечне резултате у наставним и ваннаставним активностима и успешно прође тестове општих интелектуалних способности, чији је аутор проф. др Панта Ковачевић. На тестирање се пријављује на предлог педагошко–психолошке службе и наставника из школе коју похађа, али се може пријавити и на сопствену или иницијативу родитеља. Ученик се пријављује за једну област (предмет) рада. Сваке године ученик по жељи може да промени област. Једном остварено учешће важи и за наредне године. Право на тестирање и похађање наставе имају ученици од 7. разреда основне школе до 4. разреда средње школе.

  Рад са одабраним ученицима је БЕСПЛАТАН, а финансира га град Београд, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Центар.